Blog

Positionering NetSuite

Dinsdag 06 Februari 2018

NetSuite SIG-bijeenkomsten zijn een feit

Aan het begin van een nieuw kalenderjaar wensen velen elkaar de beste wensen en goede gezondheid toe. Mijn OBUG-hart klopt sneller dan voorheen en de vooruitzichten voor een gezonde en bloeiende belangenvereniging, die OBUG per slot van rekening is, zijn net als de narcissen in volle bloei. De eerste NetSuite-SIG-bijeenkomsten voor de Benelux regio zijn concreet: 19 januari in Kontich en 6 februari in Utrecht. Ik verheug me op nieuwe en mogelijk hernieuwde kennismaking met gebruikers van Oracle producten en NetSuite in het bijzonder. De eerste publicatie met een gebruikersorganisatie, Dynappco, is een feit. De voorbereiding om een groter programma op 14 juni neer te zetten is inmiddels gestart

De oproep dat het OBUG-bestuur niet alle gewenste activiteiten voor zijn rekening kan nemen is gehoord. Contact met Johan Pintens van Dynappco leidde ertoe dat deze collega zich met veel energie heeft gestort op de totstandkoming van de NetSuite-SIG voor de Benelux-gemeenschap. En hij lijkt vastbesloten om de groep verder uit te breiden en te versterken.

Pak dat podium!

De bakens met betrekking tot relevantie zijn inmiddels verzet en de pijlen worden zorgvuldig gekozen om niet alleen een doorbraak te bereiken maar, wellicht nog belangrijker, vast te houden en uit te bouwen. Naast de uitbreiding met de NetSuite-SIG is het OBUG-bestuur ook een samenwerking aangegaan met de Independent Oracle User Group (IOUG), de toonaangevende gebruikersgroep op het gebied van Oracle technologie. Het delen van informatie is slechts een deel van de doelstelling. Het OBUG-bestuur wil bekende en onbekende talenten de kans geven om een podium te pakken dat ver over de lands- en regiogrenzen heen gaat. Neem vooral contact met ons op indien u een bijdrage wilt leveren op alle vlakken van applicaties en technologie; wij staan klaar om u het spotlicht te geven dat u verdient.

Door en naast het dienen van de gebruikersgemeenschap zullen de geplande en ongeplande activiteiten voor 2018 mij persoonlijk ook verrijken; het mes snijdt aan twee kanten, hoe mooi is dat. Ik hoop en reken op meer input voor uitbreiding maar vooral op verbetering van het dienstbaar zijn aan de gebruikersgemeenschap.…

Gerard Stam, Executive Vice President

Gerard  Stam
Gerard Stam

Naast partner, vader, familielid, vriend en professional bij en voor de gemeente Rotterdam vrijwilliger voor de Oracle gemeenschap, obug in het bijzonder. Ruim dertig jaar ervaring op het gebied van Business (m.n. bedrijfsvoering) en IT alsmede het snijvlak van Business en IT. Ik heb de stellige overtuiging dat iedere organisatie die gebruik maakt van IT(dienstverlening) zich moet verenigen met concollega gebruikers. Vanuit die optiek sinds 2008 vanuit de Benelux regio, als bestuurslid obug, wereldwijd actief voor de Oracle gemeenschap. Aangezien stil staan terugval betekend heb ik een open blik en schuw vanuit die optiek veranderingen en het gesprek daarover niet. De rol binnen de obug is een vrijwilligersrol die hoofdzakelijk in vrije tijd en zonder vergoeding invulling gegeven wordt. Om de beschikbare tijd optimaal te gebruiken zoek ik naar een balans tussen bijdragen via diverse kanalen zoals nieuwsbrieven, blogs en persoonlijke bijeenkomsten.

Blijf op de hoogte

Meld je hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.