Blog

SIG Master Event 2016

Maandag 21 November 2016

De propositie “Oracle Community” impliceert een levendige samenleving. Exact dat kon ervaren worden op het eerste, jaarlijkse, SIG Master evenement. Het gezelschap bestond uit de “gezichten” voor de diverse interessegroepen binnen de Benelux die te herleiden zijn tot de productportfolio van Oracle. Net zo voor de hand liggend als “de Oracle community” was de vorm waarin het SIG Master evenement gegoten moest worden: een PubQuiz. Alle kernwaarden voor iedere User Group zitten daarin opgesloten: informeren, verbinden en ondersteunen. De sfeer zat er al snel in op de markante locatie: Fort St. Gertrudis. De zaal waarin het evenement plaats vond was authentiek met een moderne aankleding wat elkaar mooi aanvulde. Heel bewust zijn open vragen opgenomen die dienden als input voor de nieuwe module van de Community Portal: het Forum. Na vier ronden algemene, specifieke en ludieke vragen was het tijd voor de finale. Gelijk aan IT gerelateerde projecten bleef het tot op het laatste moment spannend. Met vier deelnemers in de finale ontstonden twee koppels met gelijke punten; hoog en laag. Als tiebreaker is een reserve benaderingsvraag gesteld om de impasse te doorbreken. Uiteindelijk bleek Eric Maas nipt de winnaar en mag hij zich een jaar lang SIG Master noemen. Een fraaie, bijpassende, bokaal is en blijft in zijn bezit.

De aanwezigen hebben de ambitie uitgesproken om voor de komende edities minimaal het dubbele aantal deelnemers van het voorgaande te willen mede-organiseren. Muziek in de oren van het bestuur; doelstelling overgekomen en geadopteerd. Het was een eer om dit samen met mijn OBUG co-QuizMeteers te mogen organiseren. Mijn dank ook aan de collega bestuursleden, die vooraf niet wisten hoe e.a.a. zou uitpakken, de partijen die het evenement mede mogelijk gemaakt hebben, de deelnemers en niet in de laatste plaats aan jou: de lezer. Hou de community vooraf levendig, deel je successen, frustraties en vragen. Dat kan door het aanbieden van een artikel, een blog of met ingang van 17 november 2016 op het Forum https://www.theoraclecommunity.eu/nl/forum/                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                         Gerard Stam

Gerard  Stam
Gerard Stam

Naast partner, vader, familielid, vriend en professional bij en voor de gemeente Rotterdam vrijwilliger voor de Oracle gemeenschap, obug in het bijzonder. Ruim dertig jaar ervaring op het gebied van Business (m.n. bedrijfsvoering) en IT alsmede het snijvlak van Business en IT. Ik heb de stellige overtuiging dat iedere organisatie die gebruik maakt van IT(dienstverlening) zich moet verenigen met concollega gebruikers. Vanuit die optiek sinds 2008 vanuit de Benelux regio, als bestuurslid obug, wereldwijd actief voor de Oracle gemeenschap. Aangezien stil staan terugval betekend heb ik een open blik en schuw vanuit die optiek veranderingen en het gesprek daarover niet. De rol binnen de obug is een vrijwilligersrol die hoofdzakelijk in vrije tijd en zonder vergoeding invulling gegeven wordt. Om de beschikbare tijd optimaal te gebruiken zoek ik naar een balans tussen bijdragen via diverse kanalen zoals nieuwsbrieven, blogs en persoonlijke bijeenkomsten.

Verder lezen?

Om het volledige bericht te kunnen lezen dient uw organisatie lid te zijn van OBUG - The Oracle Community. Met een account zonder lidmaatschap kunt u slechts een deel van onze informatie bekijken. Meldt uw organisatie derhalve aan als lid van OBUG-The Oracle Community.

Blijf op de hoogte

Meld je hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.