Webinar - Security for E-Business Suite & PeopleSoft

24-09-2020 16:00

Webinar - Security for E-Business Suite & PeopleSoft

 

by MCX

Webinar - Security for E-Business Suite & PeopleSoft

De beveiliging van uw Oracle E-Business Suite of PeopleSoft applicatie is van groot belang.
Immers in deze omgevingen zitten doorgaans de kroonjuwelen van een organisatie.
Hackers kunnen u bijvoorbeeld met deze kroonjuwelen chanteren door te dreigen bepaalde informatie publiekelijk te maken.
Anderzijds kunnen hackers deze data ook gebruiken om elders binnen te komen.
Dit kan tot gevolg hebben dat u (onbewust) in relatie wordt gebracht tot een hack hetgeen imagoschade tot gevolg kan hebben.

Hoe moet u de beveiliging van uw Oracle omgeving inrichten zodat de kans op het voorgaande zo klein mogelijk is?
Het antwoord hierop wordt in deze webinar gegeven vanuit de risicogedachte zoals die gebruikt wordt in de diverse beveiligingsraamwerken zoals ISO27001, NEN7510 en SOC2.
Uiteindelijk levert dit een set maatregelen op die u moet beschermen tegen allerlei ellende.
In deze webinar gebruiken we MCX als casus om te bepalen hoe en tot welke maatregelen MCX is  gekomen om de beveiliging op pijl te krijgen en te houden.
Beveiliging en beschikbaarheid zitten dicht bij elkaar in de buurt.
Een beveiligingsincident kan onbeschikbaarheid van een omgeving tot gevolg hebben.
Daarom wordt er in het tweede deel van deze webinar ook aandacht besteed aan de maatregelen die er op dit gebied genomen kunnen worden om de beschikbaarheid te garanderen.
Ook hier wordt weer de risicogedachte gehanteerd.

Blijf op de hoogte

Meld je hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.