Gerard Stam

Over Gerard Stam
Naast partner, vader, familielid, vriend en professional bij en voor de gemeente Rotterdam vrijwilliger voor de Oracle gemeenschap, obug in het bijzonder. Ruim dertig jaar ervaring op het gebied van Business (m.n. bedrijfsvoering) en IT alsmede het snijvlak van Business en IT. Ik heb de stellige overtuiging dat iedere organisatie die gebruik maakt van IT(dienstverlening) zich moet verenigen met concollega gebruikers. Vanuit die optiek sinds 2008 vanuit de Benelux regio, als bestuurslid obug, wereldwijd actief voor de Oracle gemeenschap. Aangezien stil staan terugval betekend heb ik een open blik en schuw vanuit die optiek veranderingen en het gesprek daarover niet. De rol binnen de obug is een vrijwilligersrol die hoofdzakelijk in vrije tijd en zonder vergoeding invulling gegeven wordt. Om de beschikbare tijd optimaal te gebruiken zoek ik naar een balans tussen bijdragen via diverse kanalen zoals nieuwsbrieven, blogs en persoonlijke bijeenkomsten.
Berichten van Gerard Stam

Positionering NetSuite

Aan het begin van een nieuw kalenderjaar wensen velen elkaar de beste wensen en goede gezondheid toe. Mijn OBUG-hart klopt snel...

SIG Master Event 2016

Reflectie en vooruitblik door Gerard Stam

Gerard's blog

Lees hier de verhalen van Gerard Stam, onze executive vice president. Over zijn ervaringen, zijn overpeinzingen en zijn interac...
Blijf op de hoogte

Meld je hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.